Årsmøte 2021

Årsmøtet for 2021 i Stokke IL Håndball ble avholdt onsdag 2. mars kl 19 i kantinen i Stokkehallen.

Dokumenter til årsmøtet:

  1. Innkalling
  2. Dagsorden
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Noter til budsjett
  7. Noter til regnskap
  8. Protokoll årsmøte 2021