Innkalling til årsmøte i Stokke IL Håndball

Styret kaller herved inn til årsmøte i Stokke IL Håndball.

Årsmøte avholdes den 8. mars 2023 klokka 18.00 i kantinen i Stokkehallen.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøte, må sendes styret senest 23. februar 2023 til: handball@stokkeil.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 1 – èn uke før årsmøte på Stokke ILs Håndball sine hjemmesider.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem idrettslaget i minst èn måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov om idrettslag.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Håndballstyret