Dugnader

Håndballen i Stokke er basert på frivillighet og god dugnadsånd.
Vi er avhengige av at alle hjelper til for at barna skal få spille håndball, og utvikle seg sportslig og sosialt. Vi takker derfor alle som hjelper oss med det viktige dugnadsarbeidet for klubben vår! 

Her følger en oversikt over dugnadene gjennom sesongen.

Kiosk/billett/sekretariat gjennom hele sesongen
Hvert lag vil få tildelt 4-5 arrangement i løpet av sesongen (ca. 20 timer) når kampoppsettet er klart. 3 i kantine, 1 i billett, 1 i sekretariat + kaker til enhver tid. Ved mindre arrangement (under 4 kamper, trenges det kun 2 til kiosk/billett) – ukekamper kommer i tillegg – her har spillende lag ansvar på sin kamp.

16 og 17. mai
Alle lag/spillere må delta på dugnad i forbindelse med 17 mai. Vi trenger folk til rigging, som nattvakter, bodvakter og opprydding. Hver vakt varer i 2 timer. Når medlemmet har fylt 16 år kan medlemmet stille selv på dugnaden (bortsett fra nattevakter). Lag/spillere som går i 3 klasse har ikke dugnad i regi av håndballen på 17 mai, da de har skolearrangement.

Papirsalg/utkjøring – 4 ganger per år
Vil bli satt opp når datoer er bestemt, og det rulleres hvert år. Jobben er å kjøre toalett- og tørkeruller ut til kundene som abonnerer på det via Stokke IL.

Stokkedagene – juni
Servere frokost for handelsstanden – laget får beholde 1/2 som dugnadsinntekt (rulleres hvert år)