Dugnader

Håndballen i Stokke er basert på frivillighet og god dugnadsånd.
Vi er avhengige av at alle hjelper til for at barna skal få spille håndball og utvikle seg sportslig og sosialt. Vi takker derfor alle som hjelper oss med det viktige dugnadsarbeidet for klubben vår! 

Her følger en oversikt over dugnadene gjennom sesongen.

DUGNADDATOBEHOV
Kiosk-billett-sekretariat Hele sesongenHvert lag vil få tildelt 4-5 arrangement i løpet av sesongen (ca 20 timer) når kampoppsettet er klart. 3 i kantine, 1 i billett, 1 i sekretariat + kaker til enhver tid. Ved mindre arrangement (under 4 kamper, trenges det kun 2 til kiosk/billett) - ukekamper kommer i tillegg - her har spillende lag ansvar på sin kamp.
17.mai

16. og 17. mai


Alle lag/spillere må delta på dugnad i forbindelse med 17 mai. Vi trenger folk til rigging, som nattvakter, bodvakter og opprydding. Hver vakt varer i 2 timer. Når medlemmet har fylt 16 år kan medlemmet stille selv på dugnaden (bortsett fra nattevakter). Lag/spillere som går i 3 klasse har ikke dugnad i regi av håndballen på 17 mai, da de har skolearrangement.

Papirsalg/

utkjøring

4 ganger

pr år

Vil bli satt opp når datoer er bestemt - rulleres hvert år. Jobben er å kjøre toalett- og tørkeruller ut til kundene som abonnerer på papir via Stokke IL.
Stokkedagene juni

Servere frokost for handelsstanden - laget får beholde 1/2 dugnadsinntekt (rulleres hvert år)