Treningsavgifter Stokke håndball 2020

6 - 11 årkr. 1.300,-
12 - 15 årkr. 1.600,-
16 år ->kr. 1.900,-

Treningsavgiften forfaller i september hvert år.

I tillegg kommer kontingent til Hovedlaget kr. 300,- pr. år. Man betaler bare én kontingent selv om man er med på flere aktiviteter i regi av Stokke IL.

Fra det året en fyller 13 år må det betales lisens til NIF, denne lisensen kommer i tillegg til treningsavgift og medlemskontingent.