Årsmøte Stokke IL Håndball

Årsmøtet i Stokke IL Håndball avholdes tirsdag 2. mars kl 19 på Teams. Meld deg på årsmøtet ved å sende en mail til handball@stokkeil.no for å delta på årsmøtet. 

Har du spørsmål vennligst kontakt oss på handball@stokkeil.no 

Dokumenter til årsmøtet:

  1. Innkalling: Innkalling 2020.pdf
  2. Dagsorden: Dagsorden 2020.pdf
  3. Årsberetning: Stokke IL Håndball Årsberetning 2020.pdf
  4. Regnskap: Regnskap Håndball 2020.pdf
  5. Budsjett : Stokke IL Håndball budsjett 2021.pdf
  6. Noter til budsjett: Budsjett Håndball 2021 noter.pdf