Click and hold to drag

Årsmøte Stokke IL Håndball 2021

Årsmøtet for 2021 i Stokke IL Håndball avholdes onsdag 2. mars kl 19 i kantinen i Stokkehallen. Alle medlemmer er velkomne til årsmøtet. 

Har du spørsmål vennligst kontakt oss på handball@stokkeil.no 

Dokumenter til årsmøtet:

  1. Innkalling: Stokke IL Håndball Innkalling årsmøte 2021.pdf
  2. Dagsorden: 2021 Stokke IL Håndball dagsorden.pdf
  3. Årsberetning: Årsberetning 2021.pdf
  4. Regnskap: 2021 Regnskap Stokke IL Håndball.pdf
  5. Budsjett : 2022 Budsjett Stokke IL Håndball.pdf
  6. Noter til budsjett: 2022 Stokke IL Håndball noter til budsjett.pdf
  7. Noter til regnskap: 2021 Stokke IL Håndball noter til regnskap.pdf
  8. Protokoll årsmøte 2021: Protokoll Årsmøte Stokke IL Håndball 2021.pdf