Sportsplan

Sportsplanen skal være et levende verktøy for håndballen i Stokke IL.

  • Skape et strukturert tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling.
  • Gjøre tilbudet mer helhetlig i en progresjon fra år til år uavhengig av hvem som utgjør støtteapparatet rundt det enkelte lag.
  • Gjøre det attraktivt å være trener i håndballklubben hvor en kan tilby et godt utbygd støtteapparat og faglig utvikling.
  • Valg av spillestil gir retningslinjer for vektlegging av treningsformer for de enkelte alderstrinnene. (Det skal være lett, teknisk og krevende slik at en oppnår fartsfylt, offensivt og underholdende spill.)