Treningsavgifter

1300,- kr = 6 – 11 år
1600,- kr = 12 – 15 år
1900,- kr = 16 år ->

Treningsavgiften forfaller i september hvert år.

I tillegg kommer kontingent til Hovedlaget kr. 300,- pr. år. Man betaler bare én kontingent selv om man er med på flere aktiviteter i regi av Stokke IL.

Fra det året en fyller 13 år må det betales lisens til NIF, denne lisensen kommer i tillegg til treningsavgift og medlemskontingent.